(1)
Moh. Salehoddin. Teori Prey Ketz Sebagai Strategi Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling : Abstrak. El-Fatih 2022, 1.