[1]
Moh. Salehoddin 2022. Teori Prey Ketz Sebagai Strategi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling : abstrak. El-Fatih : Jurnal Dakwah dan Penyuluan Islam. 1, 2 (Nov. 2022).